Cennik

Cennik

Poniżej udostępniamy aktualny cennik usług z zakresu diagnostyki i badania technicznego pojazdów. Aby ułatwić Państwu obliczenie należności za wykonane usługi udostępniamy również prosty kalkulator, który pozwoli zsumować poszczególne pozycje oferty.

1 Okresowe badanie techniczne:

2 Ponowne sprawdzenie mechanizmów i zespołów w pojeździe, w którym stwierdzono usterki w trakcie badań technicznych w zakresie:

3 Pierwsze badanie techniczne pojazdu zarejestrowanego po raz pierwszy za granicą (dotyczy również jednej sztuki pojazdu zwolnionego z badań homologacyjnych):

4 Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez organ kontroli ruchu drogowego w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska:

5 Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez starostę w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska:

6 Pozostałe dodatkowe badania techniczne pojazdu:

7 Sprawdzenie spełniania dodatkowych warunków technicznych dla niektórych pojazdów oraz pozostałe czynności przeprowadzane w stacjach kontroli pojazdów:

Całkowity koszt usług:

0.00 zł