Nie opublikowano jeszcze żadnej treści na stronie głównej.

Cennik paliw

Pb 98
4,99
Pb 95
4,62
ON
4,39
ON U
0
LPG
2,14

Okręgowa stacja
kontroli pojazdów

  • Okresowe badanie techniczne:
  • Ponowne sprawdzenie mechanizmów i zespołów w pojeździe, w którym stwierdzono usterki w trakcie badań technicznych w zakresie:
  • Pierwsze badanie techniczne pojazdu zarejestrowanego po raz pierwszy za granicą (dotyczy również jednej sztuki pojazdu zwolnionego z badań homologacyjnych):
  • Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez organ kontroli ruchu drogowego w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska:
  • Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez starostę w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska:
  • Pozostałe dodatkowe badania techniczne pojazdu:
  • Sprawdzenie spełniania dodatkowych warunków technicznych dla niektórych pojazdów oraz pozostałe czynności przeprowadzane w stacjach kontroli pojazdów:

Adres

  • JP Centrum
  • ul. Roździeńskiego 1A
  • 41-306 Dąbrowa Górnicza